Orminge Karneval
+

Kyrkans Hus

Träffa Boo församling i parken på fredagen 2 juni i vårt tält från kl. 10-19.
Lördagen den 3 juni, kl. 10:30 kommer vi att ha ”Barnens allsång” i Kyrkans hus.
Kom och sjung och dansa i Barnens allsång med Maria Westerlund, Körlekis, Miniorkören och ett svängigt band.
Vi sjunger många kända barnsånger och lär oss några nya också.
En allsångskonsert med mycket rörelse.
Vårt café öppet kl. 11-13 samt kl. 17-19.
Varmt välkomna!